Hướng dẫn về khóa học:

Chương trình giảng dạy

Trường có 2 khóa học : 「khóa tiến học 2 năm」(tháng 4 nhập học) và 「khóa tiến học 1 năm 6 tháng」(tháng 10 nhập học).

Khóa học nào cũng giúp học viên hướng tới mục tiêu thi đỗ các trường cao học, đại học, cao đẳng chuyên môn, và mục tiêu đạt số điểm cao trong kỳ thi Ryu- hay còn gọi là EJU; và đỗ N1, N2 trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT. Thêm nữa, trường còn tập trung chú trọng việc nâng cao năng lực thảo luận, hướng dẫn cách viết luận văn cho các học viên để chuẩn bị cho kỳ thi cao học và đại học.

Trong nội dung chương trình giảng dạy, nhà trường bố trí các giờ học đảm bảo cân bằng 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Và phù hợp với trình độ của mỗi học viên nhằm đạt hiu quả cao.

Nội dung chương trình giảng dạy

Trình độ

Số lượng giờ học

Mục tiêu đạt được Nội dung giờ học
Sơ cấp 400 giờ Trình độ tiếng nhật có thể hội thoại, giao tiếp ở mức cơ bản trong đời sống hàng ngày Từ vựng, mẫu câu tiêu biểu, nghe hiểu, hội thoại, đặt câu, viết đoạn văn.
Tiền trung cấp 400 giờ Có thể nói được ý kiến của bản thân về các chủ đề văn hóa, xã hội. Nắm được ý chính khi đọc đoạn văn. Từ vựng, mẫu câu tiêu biểu, nghe hiểu, hội thoại, viết đoạn văn, luyện thi ryu- EJU, luyện thi năng lực nhật ngữ-JLPT, hướng dẫn cách trả lời khi đi phỏng vấn. 
Hậu trung cấp 400 giờ Trình độ thi đỗ, trúng tuyển vào các trường đại học và cao đẳng chuyên môn. Kỹ năng nghe hiểu trong các cuộc hội thoại với tốc độ nhanh gần với giao tiếp tự nhiên bình thường.  Từ vựng, mẫu câu cơ bản, đọc hiểu đoạn văn ngắn và dài, nghe hiểu, hội thoại, viết văn, luyện thi ryu- EJU, luyện thi năng lực nhật ngữ-JLPT, hướng dẫn cách trả lời khi đi phỏng vấn.
Thượng cấp 400 giờ Triển khai được đoạn văn mang tính lý luận như viết báo cáo, viết tiểu luận, luận văn. Có thể tham gia vào các cuộc hội thoại 1 cách tự nhiên trong nhiều lĩnh vực. Chuẩn bị năng lực tiếng nhật để thi vào các trường đại học top trên. Từ vựng, các mẫu câu, đọc hiểu các đoạn văn ngắn và dài, nghe hiểu, hội thoại, viết văn, luyện thi ryu- EJU, luyện thi năng lực nhật ngữ-JLPT, hướng dẫn cách trả lời khi đi phỏng vấn.