Liên hệ

Mọi thắc mắc có thể liên hệ theo địa chỉ email sau:

Điện thoại & Email

Tel: +81-3-5846-8210


Fax: +81-3-5846-8212


E-mail: info@bjl-kokusai.co.jp


Hình thức

コードを入力してください。:

メモ: * は入力必須項目です


Địa chỉ: bản đồ

BJL国際日本語学校
〒110-0016
東京都台東区台東2-29-10