Địa chỉ: bản đồ

BJL国際日本語学校
〒110-0016 東京都台東区台東2-29-10